Σαντορίνη λογότυπο
Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ | ΜΕΛΟΣ SANTORINI® WEB
ΑΡΧΗ
Δείτε:

Αρχαία Θήρα / Χάρτης Οικισμού

Αρχαιολογικοί Χώροι : Αρχαία Θήρα - Μέσα Βουνό
Χάρτης του Οικισμού
- Υπολογίσθηκε οτι το μήκος του οικισμού ήταν περίπου 800 μέτρα, ενώ το μεγαλύτερο πλάτος του ήταν 150 μέτρα.
- Ο οικισμός ήταν σχεδόν χωρισμένος στα δύο με ένα κεντρικό δρόμο, από τον οποίο διακλαδώνονταν πολλά μικρά σοκάκια.
- Υπήρχαν δυο δρόμοι (μονοπάτια) που χρησιμοποιούνταν για την κάθοδο από το βουνό, ένας προς το Καμάρι και ένας προς την Περίσσα.
Το Θέατρο της Αρχαίας Θήρας

 • 1. Ναΰδριο μεσοβυζαντινών χρόνων
 • 2. Ιερό (Ήρας;)
 • 3. Ιερό Αφροδίτης
 • 4. Ηρώο Αρτεμιδώρου
 • 5. Παλαιοχριστιανική βασιλική
 • 6. «Τέμενος Αρτεμιδώρου»
 • 7. Αγορά
 • 8. Ναός Διονύσου
 • 9. Βασιλική Στοά
 • 10.Ρωμαϊκά λουτρά
 • 11.«Οικία της Τύχης»
 • 12.Θέατρο
 • 13. Οίκος «Βασιλιστών»
 • 14. Ιερό Απόλλωνα Πυθίου
 • 15. Ιερό Αιγυπτίων Θεών
 • 16. «Κτήριο Θρησκευτικού Συλλόγου»
 • 17. Ιερό Πτολεμαίου ΙΙΙ
 • 18. Ιερό Απόλλωνα Καρνείου
 • 19. «Πλατεία Γυμνοπαιδιών»
 • 20. Γυμνάσιο Εφήβων
 • 21. Ρωμαϊκά λουτρά
 • 22. Ηρώο - Ναός Ευαγγελισμού της Θεοτόκου
 • 23. «Γυμνάσιο Πτολεμαΐκής Φρουράς»
 • 24. Διοικητήριο Πτολεμαΐκής Φρουράς
Σαντορίνη Πολιτισμός & Παράδοση / Αρχαιολογικοί Χώροι / Αρχαία Θήρα / Χἀρτης οικισμού
SANTORINI WEB PORTAL // Copyright © 2004 Santorini® Web Services.
Απαγορεύεται η αντιγραφή, αναπαραγωγή με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσον, όλου ή μέρους, χωρίς έγγραφη άδεια.